Slöjden börjar i skogen – utbildning i fyra delar

Nytt startdatum är 10-11 maj + 6-7 september + 25-26 oktober 2014
+ en fjärde helg i början av 2015

Utbildningen utgår från trädet i skogen och vänder sig till dig som vill utveckla ditt slöjdande till näring eller delförsörjning.

Tid: 10-11 maj + 6-7 september + 25-26 oktober 2014 + en helg i början av 2015, kl 10-17.
Kursledare:  Knut Östgård, slöjdare, Lerum och Thomas Lööf, hemslöjdskonsulent på Nääs
Avgift: 5400 kr, materialkostnad 300 kr, kurslitteratur ingår
Plats: Slöjdseminariet

För mer information om kursplan ring hemslöjdskonsulent Thomas Lööf 0706-62 68 03
Se länk nedan för mer information om Nääs, boende, lunch mm

Anmäl dig till SV Lerum 
www.sv.se/lerum
Tel 0302-158 58 eller
epost: lerum[a]sv.se

Slöjden börjar i skogen - utbildning i fyra delar

Utbildningen utgår från trädet i skogen. Vi letar och väljer ämne som du sen med skarpa verktyg och handens kunskap slöjdar föremål av.

Slöjda en tavlett och tälj på täljhäst

Kursen vill ge dig en fördjupad inblick i träets egenskaper, täljtekniker och andra moment som ger resultat i en vackert skuren yta. Den vänder sig till dig som vill utveckla ditt slöjdande till en näring eller delförsörjning. Kursen inriktas mot att slöjda funktionella, användbara föremål till dagens hem.
Första träffen startar med insamling av slöjdmaterial i skogen vid Nääs, val av träslag och kunskap om vilket träd som är bäst att välja – att läsa trädet. Vi klyver och bearbetar det färska materialet och får kunskap om verktyg och redskap. I Slöjdseminariet och Långa Salen ligger vår verkstad. Vi studerar form, färg och dekorskärning som en viktig förutsättning i slöjdandet. Skärpning av verktyg ges särskilt utrymme.

Dekorera och färgsätt dina slöjdade föremål

Boken ”Slöjden börjar i skogen” är kurslitteratur. Tillsamman med handledarens expertkunskaper ger den dig vid fyra helgträffar och hemarbete däremellan en mycket bra grund på området. Hemuppgifterna är en viktig del i utbildningen. Kursbok, anteckningsbok och studier av föremål ingår i kursavgiften. Efter genomgången utbildning får du ett skrivet intyg.

Kursdatum: Fyra helger med hemarbete däremellan, 10-11 maj + 6-7 september + 25-26 oktober 2014 + en helg i början av 2015.

Hämta materialet i skogen och slöjda i Långa Salen på Slöjdseminariet

Äta

I kursavgiften ingår välkomstfika, kaffe/te och lunch – vegetarisk soppa med bröd och kaffe. Råvarorna är så långt det är möjligt närproducerade och ekologiska. Lunchen serveras på Mellannääs hos Nääs Konsthantverk. Du som behöver specialkost anmäler dina önskemål i förväg till SV.