© Carina Gran

Vi främjar slöjd i Västra Götaland

Vi erbjuder rådgivning, samarbeten, utbildningar, utställningar, nätverk och förmedling av kunskap och tjänster. Välkommen!